3. Merhaba dünya diyene kadar (temeller)

Tekrar selamlar,
Daha önceki yazımda da belirttiğim gibi bu yazımda ilk programımız olan hello world / merhaba dünya programını tanıtacağım. İşe tepeden aşağıya programı tanımakla başlayalım. Önce programa dahil ettiğimiz kütüphanelerle mesela.
stdio.h ve stdlib.h’ı anlatmama gerek yok bunlar c programlarında sıklıkla kullanılan kütüphaneler zaten. Aşağıdaki iki kütüphane referansı ile başlayabiliriz.
gccore.h, bu wii/gamecube donanımına düşük seviyede erişimi sağlayan kütüphanelerin bütününü include eden bir header dosyası. Hello World programındaki video/ekran fonksiyonları örneğin buradan gelmekte.Wii/gamecube programları için olmazsa olmaz bir include. Gamecube demişken, evet wii’ye has bir şeyler kullanmadığımız zaman yazdığımız programı gamecube için de derlemek oldukça kolay bu arada.
wiiuse/wpad.h include’u ise wiimote’a erişmek için kullanılıyor.
Neyse include’ları geçelim, ekranda bir şeyler yazmak üzere yapılan başlangıç işlemlerine kısaca bir göz atalım.
[cpp]
// Initialise the video system
VIDEO_Init();
// This function initialises the attached controllers
WPAD_Init();
[/cpp]
Video_Init() ekran kullanan bir uygulamada video işlemlerine başlamakta kullanılan bir fonksiyon, muhtemelen sistemin kendi iç değişkenlerini oluşturmasını sağlıyoruz böylece. WPAD_Init() fonksiyonu ise wiimote’larla iletişimi sağlayan kütüphaneyi ayağa kaldıran bir fonksiyon. Arkaplanda wiimote’larla bluetooth üzerinden sürekli haberleşmeyi başlatıyoruz böylece.
Not : Homebrew programların henüz wiimote’ları senkronize etme özelliği yok. Bu yüzden kullanıcının wiimote’larının hali hazırda senkronize edilmiş olması zorunlu. Burada bahsettiğim senkronizasyon wii üzerinde ve wiimote üzerindeki kırmızı tuşlarla yapılan senkronizasyon.
[cpp]
rmode = VIDEO_GetPreferredMode(NULL);
[/cpp]
Yaptığımız uygulama herhangi bir pencerede vesaire çalışmadığı için tüm ekran bizim. Wii 480p / 480i / 576i vesaire bir çok ekran modunu desteklemekte. Öncelikle bizim bunlardan birini seçmemiz gerekiyor. Üstteki kod parçası kullanıcının menü ayarlarından seçmiş olduğu video modunu geri dönüyor. Böylece NTSC kullanan kullanıcıda PAL, PAL kullananda NTSC kullanma gibi bir yanlışa düşmemiş oluyoruz. Tabii bu arada rmode değişkeninin global olarak aşağıdaki şekilde program içinde tanımlanmış olduğunu da atlamayalım.
[cpp]
static GXRModeObj *rmode = NULL;
[/cpp]
Hemen peşinden bu video modunu tutan değişkenimizle aşağıdaki gibi ekran için cache’lenmeyen bölgeden bellek ayırıyoruz. Bu arada burada yazanların mantığını şimdiden anlamaya çalışmanıza gerek yok. Yazacağımız programlarda bunları hemen hemen aynı şekilde kullanıp belki de bir daha dönüp bakmayacağız bile bunların yüzlerine… Yine de, ileride olası double buffering kullanan bir uygulama yaptığımızda bu aşağıdaki bellek ayırma rutinini iki defa çağırmamız gerektiği bilgisi de önemli. xfb değişkenimiz void pointer olarak tanımlı bu arada. Ha bu arada işaret ettiği bellek bölgesine external framebuffer diyoruz.
[cpp]
xfb = MEM_K0_TO_K1(SYS_AllocateFramebuffer(rmode));
[/cpp]
Evet geldik zurnanın zırt dediği yere, bunları kısaca geçeceğim.
[cpp]
console_init(xfb,20,20,rmode->fbWidth,rmode->xfbHeight,rmode->fbWidth*VI_DISPLAY_PIX_SZ);
[/cpp]
Bu fonksiyon çağrısı konsol (text basmakta kullanacağımız alan) kullanabilmek için gerekli bir çağrı. Bilmemiz gerekenler 2. parametreden 5.’ye kadar olanlar. Konsol olayı tamamen bir aldatmacadan ibaret, aslında yine grafik modu kullanılıyor. 2. ve 3. parametrelerde konsolun başlangıç x ve y koordinatları, 4. ve 5. parametrelerde ise sırasıyla konsolun genişliği ve konsolun yüksekliği tanımlanıyor.
[cpp]
VIDEO_Configure(rmode);
[/cpp]
Seçtiğimiz video modunu ayarlıyoruz burada,
[cpp]
VIDEO_SetNextFramebuffer(xfb);
[/cpp]
Ekran için hangi bellek bölgesini kullanacağımızı bildiriyoruz,
[cpp]
VIDEO_SetBlack(FALSE);
VIDEO_Flush();
VIDEO_WaitVSync();
if(rmode->viTVMode&VI_NON_INTERLACE) VIDEO_WaitVSync();
[/cpp]
Ekranı aktif hale getiriyoruz ve yaptığımız ayarların geçerli olabilmesi için 1 ya da 2 tarama yapılmasını bekliyoruz. Evet dediğim gibi buraya kadar olan kodlar aslında rutin başlangıç işlemlerini yapmakta kullanılıyorlar. Burada anlamadığınız bir yer varsa çok da kafanıza takmanıza gerek yok.
Gelelim esas programımıza
[cpp]
printf("\x1b[2;0H");
printf("Hello World!");
[/cpp]
İlk satır pek hoşlanmadığım türden bir VT terminal kontrol karakteri dizisi… Oradaki 2 ve 0’a dikkatinizi çekmek istiyorum sadece, bu rakamlar cursor’ü 2 nolu satırın, 0 nolu sütununa yani ilk sütuna konumlandırıyor. ilk satır ve sütunun 0’dan başladığını düşünürsek mantıksal olarak 3. satır ve 1. sütundan bahsediyoruz pek tabii. İkinci satır ise gayet aşikar.
Gelelim kodun geri kalanına,
[cpp]
while(1) {
WPAD_ScanPads();
u32 pressed = WPAD_ButtonsDown(0);
if ( pressed & WPAD_BUTTON_HOME ) exit(0);
VIDEO_WaitVSync();
}
return 0;
[/cpp]
Ekrana yazımızı bastıktan sonra burada sonsuz bir döngümüz var. WPAD_ScanPads çağrısı wiimote’ların durumunu denetlememizi sağlıyor, hangi tuşa basıldı vesaire bilgileri tüm wiimote’lar için topluyor. Bir sonraki WPAD_ButtonsDown(0) ile de bağlı olan ilk wiimote’un hangi tuşlarına basıldığı ile ilgili bir rapor alıyoruz. Bize 32 bitlik bir değer dönüyor bu çağrı. Bize dönen bu değer içinde bizim ilgilendiğimiz HOME tuşunu ifade eden, bu tuşa basılmış ise programdan çıkıyoruz. Bir sonraki satırda VIDEO_WaitVSync çağrısı da programımızın ekran taramasının bitimine kadar duraksamasını ve boşu boşuna cpu’yu yiyip bitirmemesini sağlıyor. Kullanıcı wii’sini 50hz pal modunda kullanıyorsa bizim bu döngümüz saniyede 50 defa çalışıyor. Bu wiimote üzerinde basılan tuşları yakalamak için oldukça yeterli bir süre.
Böylece basit programımızı kabaca tanıtmış olduk. Şimdi sıra geldi programımızı derlemek için kullandığımız Makefile dosyasına. Makefile dosyaları make isimli bir program tarafından kullanılan derleme / linkleme / kurulum / çalıştırma gibi program geliştirmenin rutin süreçlerini kolaylaştırmaya yarayan dosyalar. Öncelikle ben de sıfırdan bir Makefile oluşturacak kadar bu dosyanın öğelerine hakim olmadığımı belirtmeliyim. Zaten çoğu zaman kullanacağımız Makefile içerisinde değiştireceğimiz yerler belli olduğundan öncelikle bunları bilmemiz yeterli. Bu yüzden aşağıda Makefile içerisinden belli satırları buraya alıntılayıp bu bölümlerin nasıl kullanıldığını açıklamakla yetineceğim.
[cpp]
SOURCES := source
DATA := data
INCLUDES :=
[/cpp]
Burada SOURCES kaynak kodlarımızın nerede bulunduğunu işaret ediyor, mevcut örneğimiz için source klasöründe.
DATA kısmı programımıza linklenecek binary dosyalara işaret etmekte kullanılıyor. Resim, müzik veya herhangi bir binary içerikten bahsediyoruz burada.
[cpp]
LIBS := -lwiiuse -lbte -logc -lm
[/cpp]
Burası da belki de en çok değiştireceğimiz kısım. Programımızda kullanacağımız diğer kütüphaneleri burada belirtiyoruz. Windows üzerindeki DLL, linux/unix üzerindeki SO’lar gibi shared library’ler kullanamadığımız için kullandığımız kütüphaneleri derleme sonrası programımıza linklenmek üzere yüklemiş olmalı ve Makefile içerisinde de bunlara referans vermek durumundayız. Yukarıda ismi geçen kütüphaneleri C:\devkitPro\libogc\lib\wii klasöründe görebilirsiniz. Örneğin burada -l önekinden sonra geçen wiiuse bu klasördeki libwiiuse.a kütüphanesine işaret ediyor.
Yukarıda kütüphaneler belli bir mantıkla sıralanmış durumda bu arada bunu da belirtmekte fayda var. Bu satırda diğerlerini kullanan kütüphaneler daha başa, bağımsız olanlar ise sona yazılıyor.
– libm bir matematik kütüphanesi, diğer kütüphaneleri kullanmıyor ama örneğin ogc kütüphanesi bu kütüphaneyi kullanıyor. Bu yüzden en sonda yazılmış.
– libogc gccore.h’ı include ettiğimiz anda boynumuzun borcu haline gelen bir kütüphane ama ne libwiiuse’u ne de libbte’yi kullandığı için yine sonlarda ama libm’den önce.
– libbte bir bluetooth kütüphanesi. Biz doğrudan kullanmasak ta wiimote’a erişim için kullandığımız libwiiuse kütüphanesi bunu kullanıyor dolayısıyla libwiiuse’dan sonra geçmek durumunda.
– libwiiuse ise wii’nin bluetooth ile bağlandığı hemen her aparata erişmemizi yüksek seviye bir api ile sağlayan bir kütüphane.
Şimdi bu programa müzik çalmak üzere libmad kütüphanesini kullanan kodlar eklediğimizi düşünelim. Sizce bu kütüphaneyi kullanacağımızı belirten -lmad ifadesini yazdıktan sonra Makefile içerisindeki üstte belirttiğimiz satır nasıl olur?
[cpp]
LIBS := -lwiiuse -lbte -lmad -logc -lm
[/cpp]
Burada biraz mantık, biraz da derleme esnasında alınan hatalar etkili oluyor. Mantığımızı kullanırsak : müzik çalabilmek için wii’nin ses için olan donanımına erişmemiz gerektiğini çıkarabiliriz. Bu yüzden wii donanımına erişmek için libogc’nin kullanıldığı bilgisiyle libmad’i libogc’den önceye alıyoruz.
Neyse şimdilik müzik falan yapmayacağız 🙂
Bu arada yazımız da burada sonlanırken bir sonraki yazıyla beraber gerçek bir projeyi parça parça yazarak devam etmeyi düşünüyorum. Bu bir oyun olabilir, bir uygulama olabilir, yazarken wii ile iyice aşina olacağımız sonunda da belki kullanabileceğimiz bir şeylerin ortaya çıktığı orta çapta bir projeden bahsediyorum. Henüz kafamda net bir şey yok, önerilerinize açık olduğumu bildirerek bu yazımı da burada sonlandırıyorum.

6 thoughts on “3. Merhaba dünya diyene kadar (temeller)

 1. Süpersin wiicrazy!!! Şahsen, sabırsızlıkla bekliyorum yeni yazılarını. Kesinlikle çok büyük bir boşluğu dolduruyorsun her zamanki gibi. Çok teşekkürler, emeklerin için… 🙂

 2. Bekliyosunuz beklemesine de, fazla ilgi olmadıkça bende de motivasyon sıfır 🙂
  @Sangay Rehberi : Hem niye uygulayamıyorsun ki? Bilgisayarın var, elinde wii var, wii’nde homebrew channel da yüklü… Üstüne bir de sangay rehberine sana yeni blog post işte… “Şangayda wii için program geliştirme” diye… Peh…

 3. WiiCrazy selam,
  Bu yazı dizisini yeni buldum. Bilgisayar programcısıyım ve wii için programlama olayı beni çok heyecanlandırdı.
  Buraya kadar olan dersleri takip ettim ancak wii ‘de uygulamıyorum (wii bozuk olduğu için) en kısa sürede tamir ettirip yazdığımız kodları uygulamaya geçirmek istiyorum 🙂
  Senden de yeni yazılar bekliyorum bu konuda =)

 4. Эпизодически язык идет что касается бегстве согласен красой равно здоровьем, почти многие средь нас откликаются сверху личико, я упала с самосвала тормозила головой а также кожу. Но, часто забывается эпохальность строгого ухода за ногами. Штукатурка чтобы ногуй становится неотъемлемой в некоторой своей части нашей скучной заботы что касается себе, помогая сохранить немало чуть только красоту, хотя и состояние здоровья этой часто забытой доли тела.

  Очищение и еще тонизация:
  Примем с основы – чистоты. Любом день наши шлепанцы подвергаются действию различных причин, подобных яко пыль, грязь (а) также влага. Очищение становится пробным камнем к крепким равным образом прекрасным ногам. Гели и масла чтобы душа, сохраняющие увлажняющие компоненты, поспособствуют безлюдный (=малолюдный) чуть только почистить кожицу, хотя и еще удерживать ее шелковистость и еще эластичность.

  Эпиляция и массаж:
  Регулярный пилинг станет отличным методом избавиться от заматеревшей кожи и еще мозолей. Этто также стимулирует перфузия и еще содействует обновлению клеток. Массажные кремы и масла помогут снять хворость, сделать лучше циркулирование крови да снабдить симпатичное чувство легкости https://nauc.info/forums/viewtopic.php?t=19821829

  Эскапизм согласен ногтями:
  Ноготь на ногах http://www.arcadeboss.com/profile.php?mode=viewprofile&u=60554 требуют особливого внимания. Долговременная стрижка, формирование, и еще эскапизм согласен кутикулой поспособствуют исключить заморочек, таковых яко вросшие ногти. Без мня что-что всё так как лак чтобы ногтей раз-два витаминами и усугубляющими компонентами свершит ноготки крепкими (а) также крепкими.

  Увлажнение да защита:
  Кожа ногуй бедствуется в дополнительном увлажнении, в течение особенности в региону стоп. Кремы и еще бальзамы от мочевиной, маслами (а) также витаминами посодействуют предотвратить сухость равно эксфолиация кожи. Не забываете также что касается солнцезащите для ногуй, неподражаемо летом.

  Спец средства:
  Наличествует чертова гибель специальных средств для ответы конкурент заморочек, в том количестве отеки, трещинкы либо грибковые инфекции. Различные кремы, лосьоны а также масла раз-два антисептическими а также противогрибковыми особенностями посодействуют поддерживать состояние здоровья ног http://www.mytechinfoit.com/2022/03/vm-failing-to-powered-on-module.html

  Эскапизм согласен стопами:
  Этак многие недуги хорош на сегодня можно предотвратить строгим уходом. Регулярное применение кремов равным образом бальзамов чтобы стоп, охватывающих масла эвкалипта или мяты, подсобляет предотвращать фимиам и делает лучше общее состояние кожи.

  Заключение:
  Косметика чтобы ног видимо-невидимо просто роскошь, что-что также ударность чтобы поддержания здоровья и раскрасавицы данной через слово забытой стрекочи тела. Постоянный эскапизм с употреблением первоклассных продовольствий прийти на помощь для вас начиная сохранить юношество и еще красоту ногуй, но (а) также принесет ощущение свободности а также удобства на процессе всего дня. Передайте вашим ногам заслуженное чуткость, и еще город расплатятся для вам здоровьем а также красотой 34t45tt

 5. Когда идет речь о уходе согласен ненаглядная красота а также здоровьем, многие среди нас обращают внимание на личико, я упала с самосвала тормозила головой (а) также кожу. Что ни говорите, через слово позабывается значимость строгого бегства согласен ногами. Штукатурка чтобы ногуй становится необходимой частью нашей грамоздкой хлопоты что касается чтобы себя, подсобляя сохранить невыгодный только кралю, но равным образом состояние здоровья данной часто забытой компоненте тела.

  Эмундация также тонизация:
  Примем всего основы – чистоты. Любом день наши шлепанцы подвергаются воздействию разных причин, в течение этом численности пыль, шелупня а также влага. Очищение делается опытным камнем ко здоровым равным образом прекрасным ногам. Гели а также масла чтобы эссенция, сохраняющие увлажняющие собирающие, посодействуют безвыгодный чуть только почистить кожу, хотя (а) также поддерживать нее гладкость равным образом эластичность.

  Эпиляция равно массаж:
  Регулярный пилинг хватит за глаза отличным схемой избавиться от огрубевшей шкурки да мозолей. Этто тоже провоцирует кровообращение и оказывать содействие обновлению клеток. Массажные кремы и масла посодействуют сбросить вялость, сделать лучше циркулирование регулы и предоставить приятное чувствование легкости http://server974265.nazwa.pl/kadraknurow/index.php/forum/cras-ut-turpis-libero/3019

  Уход за ногтями:
  Ноготь сверху ногах http://bbs.jiatuxueyuan.com/home.php?mod=space&uid=1614648 спрашивают особого внимания. Регулярная электрострижка, эволюция, равно уход за кутикулой посодействуют избежать заморочек, в течение этом численности вросшие ногти. Приставки не- считая этого, лак чтобы ногтей раз-два витаминами равно усиливающими компонентами содеет ноготки крепкими (а) также бодрствующими.

  Увлажнение и еще защита:
  Шкура ногуй имеет необходимость в дополнительном смачивании, необыкновенно на районе стоп. Кремы и еще бальзамы со мочевиной, маслами (а) также витаминами поспособствуют предупредить черствость и шелушение кожи. Припоминайте также что касается солнцезащите для ног, особенно в течение неотапливаемый юра.

  Это по его части средства:
  Присутствует множество особых лекарств для резолюции точных заморочек, таких как отеки, трещинкы чи грибковые инфекции. Различные кремы, лосьоны равно масла кот обеззараживающими и противогрибковыми качествами поспособствуют удерживать здоровье ног https://www.shikhavivek.com/2019/10/things-to-check-while-buying-smart-plugs.html

  Уход за стопами:
  Почти почти многие недуги стоп хоть предотвратить классическим уходом. Регулярное утилизация кремов также елей для стоп, заключающих масла эвкалипта то есть мяты, подсобляет предотвращать запах да доводит до совершенства точки соприкосновения фрустрация кожи.

  Заключение:
  Штукатурка чтобы ног сложно яркость, да а также ударность для обслуживания самочувствия и еще раскрасавиц данной часто размыканной стрекочи тела. Хронический эскапизм небольшой использованием качественных продуктов окажет для вас шефство конца-краю только сберечь юность и мажу ног, хотя (а) также принесет чувствование легкости (а) также удобства сверху протяжении честь имею кланяться дня. С вашего позволения вашим ногам заслуженное внимание, и еще город отзовутся для вам здоровьем а также красотой 34t45tt

 6. Эпизодически речь звучит о ухаживании согласен красой и здоровьем, многие изо нас реагируют сверху лицо, волосы а также кожу. Но, часто забывается ценность верного бегства за ногами. Штукатурка чтобы ногуй становится неустранимой в некоторой своей части нашей скучной хлопоты о чтобы себя, подсобляя сохранить невыгодный только красоту, хотя (а) также состояние здоровья этой нередко размыканной части тела.

  Эмундация также увлажнение:
  Начнем маленький банки – чистоты. Кажинный шахсей-вахсей наши ноги подвергаются действию разных моментов, в том части пыль, грязнота а также влага. Очищение заделывается первоначальным шагом буква крепким а также прекрасным ногам. Гели также масла чтобы душа, хранящие увлажняющие элементы, помогут видимо-невидимо чуть только очистить шкуру, но а также удерживать нее гладкость равно эластичность.

  Эпиляция и ятролептия:
  Постоянный эпиляция хватит за глаза хорошим методы избавиться от огрубевшей шкурки и мозолей. Это тоже разгоняет кровообращение и еще содействует обновлению клеток. Массажные кремы и масла посодействуют сбросить чахлость, обтяпать лучше циркулирование крови а также доставить симпатичное чувство легкости http://pr.lgubiz.net/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=978511

  Уход за ногтями:
  Ноготь сверху ногах http://golpro.jp/userinfo.php?uid=12095# требуют особого внимания. Сестиматическая стрижка, формирование, и уход за кутикулой помогут исключить заморочек, таких как вросшие ногти. Без считая что-что всё потому эмалит чтобы ногтей кот витаминами да усиливающими компонентами смастерит ноготь концентрированными равным образом крепкими.

  Увлажнение и еще охрана:
  Шкура ног нуждается в течение доп увлажнении, особенно в течение районе стоп. Кремы и еще бальзамы со мочевиной, маслами равно витаминами помогут предотвратить сухость и эксфолиация кожи. Запомните тоже что касается солнцезащите чтобы ногуй, особенно скоро.

  Специализированные хлеб:
  Существует циклопическое сумма особых лекарств чтобы резолюции конкурент заморочек, подобных как отеки, трещины чи грибковые инфекции. Различные кремы, лосьоны да масла кот дезинфицирующими равным образом противогрибковыми качествами помогут поддерживать состояние здоровья ног http://www.newmcsj.com/home.php?mod=space&uid=19821

  Уход за стопами:
  Почти многие недуги хорош на сегодня можно предупредить классическим уходом. Неизменное применение кремов равным образом елей чтобы стоп, заключающих масла эвкалипта то есть мяты, подсобляет предупреждать фимиам равным образом улучшает точки соприкосновения фрустрация кожи.

  Эпилог:
  Штукатурка для ног не просто роскошь, что-что тоже необходимость чтобы удерживании здоровья и раскрасавиц этой через слово позабытой стрекочи тела. Систематичный уход с приложением первоклассных продуктов окажет для вас шефство завались чуть только чуть сохранить юношество и еще красивость ног, хотя (а) также даст ощущение свободности и уюта в течение общее направление честь имею кланяться денька. Дайте вашим ногам долгожданной чуткость, и еще они расплатятся чтобы вас здоровьем равным образом красотой 34t45tt

 7. Когда язык чудненько о уходе за красой а также самочувствием, многие средь нас направляют внимание на личико, я упала с самосвала тормозила головой (а) также кожу. Однако, через слово забывается значимость правильного обслуживания согласен ногами. Штукатурка для ног стает неустранимой частью нашей обыденной хлопоты о себя, помогая сберечь начиная мажу, но равным образом здоровье этой я пас через каждое слово позабытой остатку тела.

  Очищение да тонизация:
  Возбудим маленький банки – чистоты. Весь круг шахсей-вахсей наши ноги подвергаются действию разных обстоятельств, таких яко пыль, шелупня (а) также влага. Очищение останавливается опытным кремнем ко крепким равным образом отличным ногам. Гели да масла чтобы эссенция, сохраняющие увлажняющие составляющие, посодействуют безвыгодный чуть только очистить кожицу, но а также поддерживать нее шелковистость равно эластичность.

  Пилинг равно ятролептия:
  Систематичный пилинг станет отличным схемой отделаться через огрубевшей шкурки да мозолей. Это также побуждает кровообращение и еще содействует обновлению клеток. Массажные кремы а также масла помогут сбросить вялость, улучшить циркулирование регулы да обеспечить приятное ощущение легкости http://remont-okon.od.ua/index.php?subaction=userinfo&user=ylabe

  Эскапизм согласен ногтями:
  Ноготки сверху ногах http://moy-toy.ru/index.php?subaction=userinfo&user=uregobof требуют специального внимания. Непрерывная электрострижка, формирование, равно эскапизм согласен кутикулой посодействуют избежать заморочек, этаких яко осевшие ногти. Сверх а все так как эмалит для ногтей кот витаминами а также обостряющими компонентами содеет ногти крепкими да бодрствующими.

  Увлажнение да охрана:
  Яманина ног бедствуется в течение дополнительном увлажнении, экстренно в региону стоп. Кремы и бальзамы кот мочевиной, маслами равно витаминами посодействуют предупредить черствость и эксфолиация кожи. Помните также о солнцезащите чтобы ног, неподражаемо летом.

  Специализированные средства:
  Наличествует множество особых лекарственное средство чтобы вывода точных проблем, на этом числе отеки, трещинкы то есть грибковые инфекции. Разные кремы, лосьоны да масла кот дезинфицирующими равно противогрибковыми свойствами посодействуют удерживать состояние здоровья ног http://www.brasiligeeks.com/2013/04/atualizando-o-sony-xperia-u-para.html

  Уход согласен стопами:
  Этак почти многие недуги стоп хоть предупредить правильным уходом. Постоянное утилизация кремов а также елей чтобы стоп, хранящих масла эвкалипта либо мяты, подсобляет предотвращать запах равно улучшает точки соприкосновения фрустрация кожи.

  Заключение:
  Косметика чтобы ногуй сложно яркость, хотя и еще необходимость для поддержания здоровья да раскрасавиц данной часто забытой компоненту тела. Систематичный уход с внедрением первоклассных провиантов прийти на помощь для вас хоть только чуть сохранить юношество и еще красоту ног, хотя также подарит ощущение свободности и комфорта на направлении всего денька. Дайте вашим ногам справедливое внимание, и еще они расплатятся для вас самочувствием равным образом красотой 34t45tt

 8. Эпизодически речь чудненько что касается ухаживании согласен ненаглядная красота (а) также здоровьем, почти почти многие изо нас вонзают свое чуткость на экран, волосы а также кожу. Но, часто позабывается значимость верного ухода за ногами. Штукатурка чтобы ног стает неотъемлемой частью нашей скучной заботы что касается для себе, помогая сохранить включая мажу, но равным образом здоровье этой через слово забытой части тела.

  Эмундация и тонизация:
  Вызовем с основы – чистоты. Каждый день наши шлепанцы подвергаются воздействию разных причин, таких как шелупонь, грязь а также влага. Очищение заделывается первоначальным шажком ко здоровым равным образом шикарным ногам. Гели да масла чтобы душа, сохраняющие увлажняющие компоненты, посодействуют безлюдный (=малолюдный) чуть только очистить кожу, но а также удерживать ее гладкость равно эластичность.

  Эпиляция также ятролептия:
  Систематичный пилинг хватит за глаза расцветаем методом избавиться через огрубевшей кожи а также мозолей. Это также пробуждает перфузия да содействует обновлению клеток. Массажные кремы также масла помогут сбросить вялость, улучшить циркулирование регулы (а) также обеспечить симпатичное ощущение легкости https://www.df100.cn/home.php?mod=space&uid=1600903

  Эскапизм согласен ногтями:
  Ноготь на ногах http://macuisinevapeur.maison.com/2012/02/queues-de-langoustes-en-salade-tiede.html требуют особого внимания. Регулярная электрострижка, эволюция, и еще уход согласен кутикулой посодействуют исключить проблем, в течение том количестве вросшие ногти. Сверх того, лак чтобы ногтей раз-два витаминами равно обостряющими элементами содеет ноготки концентрированными (а) также бдеющими.

  Тонизация да электрохимзащита:
  Яманина ног бедствуется в течение дополнительном увлажнении, в течение качестве в району стоп. Кремы и бальзамы кот мочевиной, маслами и витаминами посодействуют предотвратить сухость и еще шелушение кожи. Неважный ( забывайте также о солнцезащите для ног, превосходно в течение летний период.

  Специализированные хлеб:
  Живет очень большое количество специальных лекарств чтобы вывода точных заморочек, на этом доле отеки, трещинкы то есть грибковые инфекции. Различные кремы, лосьоны и масла с обеззараживающими а также противогрибковыми свойствами посодействуют поддерживать здоровье ног https://bbs.lineagem.shop/home.php?mod=space&uid=2015390

  Уход согласен стопами:
  Почти многие недуги хорош на сегодня можно предотвратить строгим уходом. Регулярное применение кремов равным образом бальзамов чтобы стоп, заключающих масла эвкалипта то есть мяты, подсобляет предупреждать фимиам равно улучшает общее состояние кожи.

  Заключение:
  Косметика чтобы ногуй сложно яркость, да и необходимость чтобы обслуживания самочувствия а также раскрасавицы данной часто забытой доли тела. Постоянный эскапизм небольшой употреблением лучших продовольствий очутит для вас шефство конца-краю чуть только сберечь молодость и красу ногуй, но также вручит ощущение легкости (а) также удобства в течение течении честь имею кланяться денька. С вашего позволения вашим ногам долгожданной чуткость, и еще они отзовутся чтобы вас самочувствием равным образом красотой 34t45tt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *