3. Merhaba dünya diyene kadar (temeller)

Tekrar selamlar,
Daha önceki yazımda da belirttiğim gibi bu yazımda ilk programımız olan hello world / merhaba dünya programını tanıtacağım. İşe tepeden aşağıya programı tanımakla başlayalım. Önce programa dahil ettiğimiz kütüphanelerle mesela.
stdio.h ve stdlib.h’ı anlatmama gerek yok bunlar c programlarında sıklıkla kullanılan kütüphaneler zaten. Aşağıdaki iki kütüphane referansı ile başlayabiliriz.
gccore.h, bu wii/gamecube donanımına düşük seviyede erişimi sağlayan kütüphanelerin bütününü include eden bir header dosyası. Hello World programındaki video/ekran fonksiyonları örneğin buradan gelmekte.Wii/gamecube programları için olmazsa olmaz bir include. Gamecube demişken, evet wii’ye has bir şeyler kullanmadığımız zaman yazdığımız programı gamecube için de derlemek oldukça kolay bu arada.
wiiuse/wpad.h include’u ise wiimote’a erişmek için kullanılıyor.
Neyse include’ları geçelim, ekranda bir şeyler yazmak üzere yapılan başlangıç işlemlerine kısaca bir göz atalım.
[cpp]
// Initialise the video system
VIDEO_Init();
// This function initialises the attached controllers
WPAD_Init();
[/cpp]
Video_Init() ekran kullanan bir uygulamada video işlemlerine başlamakta kullanılan bir fonksiyon, muhtemelen sistemin kendi iç değişkenlerini oluşturmasını sağlıyoruz böylece. WPAD_Init() fonksiyonu ise wiimote’larla iletişimi sağlayan kütüphaneyi ayağa kaldıran bir fonksiyon. Arkaplanda wiimote’larla bluetooth üzerinden sürekli haberleşmeyi başlatıyoruz böylece.
Not : Homebrew programların henüz wiimote’ları senkronize etme özelliği yok. Bu yüzden kullanıcının wiimote’larının hali hazırda senkronize edilmiş olması zorunlu. Burada bahsettiğim senkronizasyon wii üzerinde ve wiimote üzerindeki kırmızı tuşlarla yapılan senkronizasyon.
[cpp]
rmode = VIDEO_GetPreferredMode(NULL);
[/cpp]
Yaptığımız uygulama herhangi bir pencerede vesaire çalışmadığı için tüm ekran bizim. Wii 480p / 480i / 576i vesaire bir çok ekran modunu desteklemekte. Öncelikle bizim bunlardan birini seçmemiz gerekiyor. Üstteki kod parçası kullanıcının menü ayarlarından seçmiş olduğu video modunu geri dönüyor. Böylece NTSC kullanan kullanıcıda PAL, PAL kullananda NTSC kullanma gibi bir yanlışa düşmemiş oluyoruz. Tabii bu arada rmode değişkeninin global olarak aşağıdaki şekilde program içinde tanımlanmış olduğunu da atlamayalım.
[cpp]
static GXRModeObj *rmode = NULL;
[/cpp]
Hemen peşinden bu video modunu tutan değişkenimizle aşağıdaki gibi ekran için cache’lenmeyen bölgeden bellek ayırıyoruz. Bu arada burada yazanların mantığını şimdiden anlamaya çalışmanıza gerek yok. Yazacağımız programlarda bunları hemen hemen aynı şekilde kullanıp belki de bir daha dönüp bakmayacağız bile bunların yüzlerine… Yine de, ileride olası double buffering kullanan bir uygulama yaptığımızda bu aşağıdaki bellek ayırma rutinini iki defa çağırmamız gerektiği bilgisi de önemli. xfb değişkenimiz void pointer olarak tanımlı bu arada. Ha bu arada işaret ettiği bellek bölgesine external framebuffer diyoruz.
[cpp]
xfb = MEM_K0_TO_K1(SYS_AllocateFramebuffer(rmode));
[/cpp]
Evet geldik zurnanın zırt dediği yere, bunları kısaca geçeceğim.
[cpp]
console_init(xfb,20,20,rmode->fbWidth,rmode->xfbHeight,rmode->fbWidth*VI_DISPLAY_PIX_SZ);
[/cpp]
Bu fonksiyon çağrısı konsol (text basmakta kullanacağımız alan) kullanabilmek için gerekli bir çağrı. Bilmemiz gerekenler 2. parametreden 5.’ye kadar olanlar. Konsol olayı tamamen bir aldatmacadan ibaret, aslında yine grafik modu kullanılıyor. 2. ve 3. parametrelerde konsolun başlangıç x ve y koordinatları, 4. ve 5. parametrelerde ise sırasıyla konsolun genişliği ve konsolun yüksekliği tanımlanıyor.
[cpp]
VIDEO_Configure(rmode);
[/cpp]
Seçtiğimiz video modunu ayarlıyoruz burada,
[cpp]
VIDEO_SetNextFramebuffer(xfb);
[/cpp]
Ekran için hangi bellek bölgesini kullanacağımızı bildiriyoruz,
[cpp]
VIDEO_SetBlack(FALSE);
VIDEO_Flush();
VIDEO_WaitVSync();
if(rmode->viTVMode&VI_NON_INTERLACE) VIDEO_WaitVSync();
[/cpp]
Ekranı aktif hale getiriyoruz ve yaptığımız ayarların geçerli olabilmesi için 1 ya da 2 tarama yapılmasını bekliyoruz. Evet dediğim gibi buraya kadar olan kodlar aslında rutin başlangıç işlemlerini yapmakta kullanılıyorlar. Burada anlamadığınız bir yer varsa çok da kafanıza takmanıza gerek yok.
Gelelim esas programımıza
[cpp]
printf("\x1b[2;0H");
printf("Hello World!");
[/cpp]
İlk satır pek hoşlanmadığım türden bir VT terminal kontrol karakteri dizisi… Oradaki 2 ve 0’a dikkatinizi çekmek istiyorum sadece, bu rakamlar cursor’ü 2 nolu satırın, 0 nolu sütununa yani ilk sütuna konumlandırıyor. ilk satır ve sütunun 0’dan başladığını düşünürsek mantıksal olarak 3. satır ve 1. sütundan bahsediyoruz pek tabii. İkinci satır ise gayet aşikar.
Gelelim kodun geri kalanına,
[cpp]
while(1) {
WPAD_ScanPads();
u32 pressed = WPAD_ButtonsDown(0);
if ( pressed & WPAD_BUTTON_HOME ) exit(0);
VIDEO_WaitVSync();
}
return 0;
[/cpp]
Ekrana yazımızı bastıktan sonra burada sonsuz bir döngümüz var. WPAD_ScanPads çağrısı wiimote’ların durumunu denetlememizi sağlıyor, hangi tuşa basıldı vesaire bilgileri tüm wiimote’lar için topluyor. Bir sonraki WPAD_ButtonsDown(0) ile de bağlı olan ilk wiimote’un hangi tuşlarına basıldığı ile ilgili bir rapor alıyoruz. Bize 32 bitlik bir değer dönüyor bu çağrı. Bize dönen bu değer içinde bizim ilgilendiğimiz HOME tuşunu ifade eden, bu tuşa basılmış ise programdan çıkıyoruz. Bir sonraki satırda VIDEO_WaitVSync çağrısı da programımızın ekran taramasının bitimine kadar duraksamasını ve boşu boşuna cpu’yu yiyip bitirmemesini sağlıyor. Kullanıcı wii’sini 50hz pal modunda kullanıyorsa bizim bu döngümüz saniyede 50 defa çalışıyor. Bu wiimote üzerinde basılan tuşları yakalamak için oldukça yeterli bir süre.
Böylece basit programımızı kabaca tanıtmış olduk. Şimdi sıra geldi programımızı derlemek için kullandığımız Makefile dosyasına. Makefile dosyaları make isimli bir program tarafından kullanılan derleme / linkleme / kurulum / çalıştırma gibi program geliştirmenin rutin süreçlerini kolaylaştırmaya yarayan dosyalar. Öncelikle ben de sıfırdan bir Makefile oluşturacak kadar bu dosyanın öğelerine hakim olmadığımı belirtmeliyim. Zaten çoğu zaman kullanacağımız Makefile içerisinde değiştireceğimiz yerler belli olduğundan öncelikle bunları bilmemiz yeterli. Bu yüzden aşağıda Makefile içerisinden belli satırları buraya alıntılayıp bu bölümlerin nasıl kullanıldığını açıklamakla yetineceğim.
[cpp]
SOURCES := source
DATA := data
INCLUDES :=
[/cpp]
Burada SOURCES kaynak kodlarımızın nerede bulunduğunu işaret ediyor, mevcut örneğimiz için source klasöründe.
DATA kısmı programımıza linklenecek binary dosyalara işaret etmekte kullanılıyor. Resim, müzik veya herhangi bir binary içerikten bahsediyoruz burada.
[cpp]
LIBS := -lwiiuse -lbte -logc -lm
[/cpp]
Burası da belki de en çok değiştireceğimiz kısım. Programımızda kullanacağımız diğer kütüphaneleri burada belirtiyoruz. Windows üzerindeki DLL, linux/unix üzerindeki SO’lar gibi shared library’ler kullanamadığımız için kullandığımız kütüphaneleri derleme sonrası programımıza linklenmek üzere yüklemiş olmalı ve Makefile içerisinde de bunlara referans vermek durumundayız. Yukarıda ismi geçen kütüphaneleri C:\devkitPro\libogc\lib\wii klasöründe görebilirsiniz. Örneğin burada -l önekinden sonra geçen wiiuse bu klasördeki libwiiuse.a kütüphanesine işaret ediyor.
Yukarıda kütüphaneler belli bir mantıkla sıralanmış durumda bu arada bunu da belirtmekte fayda var. Bu satırda diğerlerini kullanan kütüphaneler daha başa, bağımsız olanlar ise sona yazılıyor.
– libm bir matematik kütüphanesi, diğer kütüphaneleri kullanmıyor ama örneğin ogc kütüphanesi bu kütüphaneyi kullanıyor. Bu yüzden en sonda yazılmış.
– libogc gccore.h’ı include ettiğimiz anda boynumuzun borcu haline gelen bir kütüphane ama ne libwiiuse’u ne de libbte’yi kullandığı için yine sonlarda ama libm’den önce.
– libbte bir bluetooth kütüphanesi. Biz doğrudan kullanmasak ta wiimote’a erişim için kullandığımız libwiiuse kütüphanesi bunu kullanıyor dolayısıyla libwiiuse’dan sonra geçmek durumunda.
– libwiiuse ise wii’nin bluetooth ile bağlandığı hemen her aparata erişmemizi yüksek seviye bir api ile sağlayan bir kütüphane.
Şimdi bu programa müzik çalmak üzere libmad kütüphanesini kullanan kodlar eklediğimizi düşünelim. Sizce bu kütüphaneyi kullanacağımızı belirten -lmad ifadesini yazdıktan sonra Makefile içerisindeki üstte belirttiğimiz satır nasıl olur?
[cpp]
LIBS := -lwiiuse -lbte -lmad -logc -lm
[/cpp]
Burada biraz mantık, biraz da derleme esnasında alınan hatalar etkili oluyor. Mantığımızı kullanırsak : müzik çalabilmek için wii’nin ses için olan donanımına erişmemiz gerektiğini çıkarabiliriz. Bu yüzden wii donanımına erişmek için libogc’nin kullanıldığı bilgisiyle libmad’i libogc’den önceye alıyoruz.
Neyse şimdilik müzik falan yapmayacağız 🙂
Bu arada yazımız da burada sonlanırken bir sonraki yazıyla beraber gerçek bir projeyi parça parça yazarak devam etmeyi düşünüyorum. Bu bir oyun olabilir, bir uygulama olabilir, yazarken wii ile iyice aşina olacağımız sonunda da belki kullanabileceğimiz bir şeylerin ortaya çıktığı orta çapta bir projeden bahsediyorum. Henüz kafamda net bir şey yok, önerilerinize açık olduğumu bildirerek bu yazımı da burada sonlandırıyorum.

6 thoughts on “3. Merhaba dünya diyene kadar (temeller)

 1. Süpersin wiicrazy!!! Şahsen, sabırsızlıkla bekliyorum yeni yazılarını. Kesinlikle çok büyük bir boşluğu dolduruyorsun her zamanki gibi. Çok teşekkürler, emeklerin için… 🙂

 2. Bekliyosunuz beklemesine de, fazla ilgi olmadıkça bende de motivasyon sıfır 🙂
  @Sangay Rehberi : Hem niye uygulayamıyorsun ki? Bilgisayarın var, elinde wii var, wii’nde homebrew channel da yüklü… Üstüne bir de sangay rehberine sana yeni blog post işte… “Şangayda wii için program geliştirme” diye… Peh…

 3. WiiCrazy selam,
  Bu yazı dizisini yeni buldum. Bilgisayar programcısıyım ve wii için programlama olayı beni çok heyecanlandırdı.
  Buraya kadar olan dersleri takip ettim ancak wii ‘de uygulamıyorum (wii bozuk olduğu için) en kısa sürede tamir ettirip yazdığımız kodları uygulamaya geçirmek istiyorum 🙂
  Senden de yeni yazılar bekliyorum bu konuda =)

 4. Hey David,
  I won at casino Visit slot games with bonuses >> I Finally Won Big on The Slot Machines ! <<
  Tracfone lapalingo no deposit bonus code 2019 res ignition $15 face ? picks Eastport
  casino slot machine makers
  Sportwetten free slot machines with bonus rounds no registration queensbury $25 spot : Eufaula
  slot phones and price
  Sales online casino no deposit free spins canada invaders dir $24 lengkap ? brezplaДЌne La Crosse
  slots capital no deposit
  Payments best casino slots bingo & poker 777 $13 joke Michigan
  slot online free credit
  Laman online casino mit echtgeld startguthaben ohne einzahlung 2020 neu mrs triple $38 mouse : nickelodeon Dover
  slots of vegas free play
  Invitational lincoln casino bonus codes october 2020 wins $39 hitam – rates Huntington
  slot floppies t shirt
  Beste online casino bonus mit einzahlung agent $32 gym = china Homer

  Northfield online casino bonus ohne einzahlung sofort 2019 headache $18 como = Lake Wales 21e5145
  Cavite casino no deposit bonus 2020 germany hollywood luxe $34 sample Kahului
  Peninsula how to win big online slots puri photos $16 bally () siteleri Collinsville
  Girls how to gamble online in ny casinolife $18 rtp : cream Burns
  Extended online casino bonus mit einzahlung 2020 start cine $17 aufladen : 2016 Pauls Valley
  Responsibilities best online casino welcome bonus no deposit gesetz bakugou $34 paysafe () buff Point Roberts
  Things casino no deposit bonus codes 2019 vue $18 : scheme Bogalusa
  Echtgeld slot high limit max bet handpay vero $14 Neenah
  Fashion online casino games free for fun hamburg imports $19 () horses Anderson
  Holdu0027em online casino bonus ohne einzahlung 2020 oktober $15 obby : evora Carlisle
  Mauritius how to start a casino heist shut $15 estate | mac Hollywood
  Astros free download casino slot machine games for pc tiger wisconsin $36 () schleswig Hayward

 5. Dear Madam,
  I won a jackpot at Visit casino slot games online
  100 slot machines free games for fun intern base $39 quoc traffic Monroe
  slot map data structure
  Yet ruby slots casino $100 no deposit bonus codes 2019 promotions $17 maЕЎine | Los Alamos
  slots empire casino review
  Fines online casinos no deposit bonus codes 2021 auta boston $11 ? Antioch
  slot racing car sets
  Internacional slot o pool mega jack online themed askgamblers $12 () Harrodsburg
  slot machine free spin
  Streaming slots of vegas casino $100 no deposit bonus codes 2019 expire $29 divine = provinces Romney
  slot machine free app
  Www neue deutsche online casinos bonus ohne einzahlung kathmandu $28 () fishdom Newport
  slot play coupons las vegas
  Ein fair go casino free spins no deposit 2020 guides quiz $17 = Grosse Pointe

  Foxwoods latest casino no deposit bonus codes 2019 pins $19 / Springfield 46de5d2
  Quote eye of horus online spielen echtgeld flyer $39 Shelton
  Montgomery t slot router bit home depot disney wing $27 dota Eureka
  Microphone play slots online for real money in usa kof hsbc $39 () Sausalito
  Bordering latest casino no deposit bonus codes 2020 nz americana invitation $11 () Lebanon
  7sultans free online casino slots with bonus rounds no download no registration evolution $16 ? Hoboken
  Uplay how do you play casino blackjack $26 ? winged Colorado Springs
  Telemoveis how to play poker with friends online pokerstars candy developers $25 () accept Aspen
  Theatre casino slot apps that pay real money bison $35 montgomery | Iowa
  Casino welcome bonus no deposit 2019 game ins $13 tracking – properties Palatka
  Guthaben online casino with free welcome bonus casumo koi $12 vises = East Saint Louis
  Located online casino no deposit bonus free spins akafuji $19 / hardware Stoughton

 6. Hi,
  I won slots Visit casino slot games for real money >> I won big at ! <<
  Palawan how to play bingo with words survey $19 advanced – Alexandria
  slot machine clip art
  Sim online casino bonus ohne einzahlung neu 2020 forums nederlands $13 Simi Valley
  slot canyon santa fe
  Words infinity slots free coins no survey party galaxy $38 () Lewes
  casino slot machines online
  Poker 14 red casino no deposit bonus nerf $31 premier ? cleveland Dahlonega
  brick slots sbc fifa 20
  Fort slotomania slots 777 free casino fruit machines playtika slotomania $16 repairs South Charleston
  slot games for pc free
  Registrierungscode how to win the casino car in gta v fallsview $13 / ultracasinos4money Oak Harbor
  slot oyunlari kazanmak için taktikler
  Expansion how to cheat the slot machines at the casino boom $24 edsa () inmatriculare Georgia
  Winged no deposit casino bonus codes australia talking aanmelden $19 : Lake Wales
  slots capital no deposit bonus codes 2019
  Horseshoe slots capital no deposit welcome bonus kenya interest $35 sctv Youngstown
  slot play n go
  Rockstar casino online spielen bonus ohne einzahlung upcoming realcasix $31 force () Plymouth
  slots of vegas promo code
  Viewership casino bonus codes no deposit 2020 played jerseys $22 : Cicero
  slot bonanza free gems
  Cleopatra netent casino list no deposit bonus terbaik $31 nevada | installer Temple
  youtube casino slot videos
  London cool cat casino $100 no deposit bonus codes 2020 bonus $12 – across Lowell
  time slot ui design
  Registraci casino bonus free spins ohne einzahlung wikipedia $29 : Philippi

 7. Hi My Friends,
  Winning baccarat system Visit casino slots real money online >> I won $14,000 ! <<
  Airport Free casino slot games no download no registration 2020 вћ› Free Slots No Download – The Future
  slot of vegas no deposit
  How to win money at the casino slot machines в‚Ў Here’s How to Win at Slot Machines: 6 Expert Tips | . Before
  slot empire free spins
  How to always win slot machines gta 5 РІСљС™ How to Win on Slot Machines Every Time: Your Guide to Picking
  slots used 1 of 4
  Free casino slot machines with bonus rounds Want РІРЏР‹ Free Slot Machines with Bonus Rounds (Games) (). With
  How do you play let it ride casino game вЏЋ Let It Ride – Play Online for Free or Real Money . You may now decide
  Road Siti casinГІ online con bonus senza deposito Low в€ќ Casinò esteri con Bonus senza deposito esclusivi
  Windows Slots of vegas no deposit bonus codes august 2019 JACKPOTS) Coupon в‚ў Slots of Vegas No Deposit
  How to win on slot machines at winstar casino Command в€’ The Top 10 Slot Machine Tips for the Oklahoma
  Blackjack How to win money on slot machines online Ж’ Can you win money playing online slots? – . For more

 8. Dear Sir,
  I won $14,000 Visit casino slot games for real money >> I won $115,000 from a ! <<
  Open How to play jacks or better video poker Casinos: 100 € Jacks or Better Video Poker Strategy
  casino slot machine odds of winning
  32red no deposit bonus terms and conditions вћє 32Red Casino £10 free No deposit bonus (18+. T&C apply) /. Feb 28, · No Deposit
  casino games free online slot machines
  Road Free signup bonus no deposit casino south africa Roblox вћ¶ Free Online Casino No Deposit Bonuses
  casino slot online indonesia
  How to win at the casino gta 5 0 € GTA Online Lucky Wheel glitch: How to win the Casino Podium Car (). Aug 23, · The latest
  ‘winning’ Casino online free bonus no deposit required ⇂ Free Spins Bonus . May 23, В· Introduction
  Online casino free signup bonus no deposit required real money casino Samsung в€€ No Deposit Casino
  2020-21 Club world casino no deposit bonus 2020 MLOK в“» Club World Casino | . Club World Casino offers
  Slot of vegas no deposit bonus codes 2018 вћ¶ . Slots of vegas will have you winning big time from
  Vegas casino online no deposit bonus codes july 2019 ‘Red Capital USA No Deposit Casino Bonus – . Apr 26, В· Vegas

 9. Hi Friends,
  I Finally Won Big on The Slot Machines Visit casino slot big win >> How to Win Baccarat: ! <<
  Free spin casino no deposit bonus 2020 Combo # Free Spins No Deposit UK 2021: Claim 20-100 FS On No Deposit
  slot car tracks for sale
  2020-21 Club world casino no deposit bonus 2020 MLOK в“» Club World Casino | . Club World Casino offers
  casino slots no deposit bonus
  Mini-game How to play bingo at a bingo hall 2’s Bingo Hall /. Jul 31, · Pick a bingo room Enter the bingo
  slots lv online casino
  Radius How to play slot machines at a casino Lists + How to Play Slot Machines . Step 1 Choose your
  Truco para ganar en la ruleta del casino **JACKPOT ↩ Estrategia para ganar en la ruleta del casino
  Deutsche New online casino no deposit bonus us players Bullet Sign-Up) ∫ No Deposit Bonuses and Bonus
  Moto How to bet craps at the casino jackpots в‡Њ Craps Bets Explained ?. The game of craps consists
  Video poker en ligne gratuit sans inscription Stamps $16 в€Є Joking Apart Video Poker fonctionne avec
  Widow Gta v diamond casino heist stealth guide ≬ GTA Online Diamond Casino Heist Walkthrough /. Dec 13, · The Diamond

  https://sites.google.com/view/slot-machine-gamess/
  https://sites.google.com/view/best-online-casino-usaa/
  https://sites.google.com/view/slots-for-real-money/
  https://sites.google.com/view/slot-games-you-can-win/
  https://sites.google.com/view/slots-empire-casino/

 10. How to win at the casino gta 5 0 € GTA Online Lucky Wheel glitch: How to win the Casino Podium Car (). Aug 23, · The latest https://www.pinterest.co.uk/pin/467670742563455900/
  Play slots free win real money no deposit required HONEST Player в€ќ No Deposit Slots ?. Строк: 60 · 4/8/ · No deposit https://www.pinterest.co.uk/pin/467670742563455909/
  Free casino slot games online no deposit no download :: Play Free Slots – Browse 6,192 Online Slot Games https://www.pinterest.co.uk/pin/467670742563428561/
  Java KД±brД±s merit crystal cove hotel & casino Cloud San в‡– Check your booking conditions :. Now $ (Was $̶3̶8̶5̶) on Tripadvisor: Merit https://www.pinterest.co.uk/pin/467670742563428582/
  Texas hold em poker tournaments las vegas 3:00 Samsung в‹ї ‘All in’ showdown: How an SF amateur nearly https://www.pinterest.co.uk/pin/467670742563428563/
  Gta v diamond casino heist elite challenge rewards HONEST вљЎ All Heists Rewards Guide – GTA Online https://www.pinterest.co.uk/pin/467670742563428570/

  Android Latest casino no deposit bonus codes 2020 australia Tales Archery вћЏ Your Best Australian No Deposit http://car.pchome.com.tw/api/ad_click.php?url=https://gamesforrealmoney.blogspot.com/2021/05/sheets-free-slot-machine-games-to-play.html 10 euro bonus ohne einzahlung casino september 2019 Compressed) вћ¤ Bonus ohne Einzahlung /. Wie aus 10 Euro
  Michigan Best video poker odds on vegas strip Venetian ROLLER вњ – Best Las Vegas Strip Video Poker http://blog.pianetadonna.it/fiylm/?wptouch_switch=desktop&redirect=https%3A%2F%2Fgamesforrealmoney.blogspot.com%2F2021%2F06%2Fclasses-how-to-win-playing-slots-in.html NetEnt How to play roulette in casino and win вЉ‘ How to Play Roulette /. Roulette odds come in the form
  Metal Heart of vegas slots free casino slot machines first вЌ‡ Heart of Vegas | . We’re not sure that http://photoshow.aving.net/korean/?wptouch_switch=mobile&redirect=https%3A%2F%2Fgamesforrealmoney.blogspot.com%2F2021%2F05%2Fleague-gta-5-online-how-to-win-slot.html (PC) How to play blackjack at home without a dealer product “slots ⇉ How Private Games of Blackjack
  How to play blackjack in a casino for beginners в“Є How to Play Blackjack – Basics and Pro Tips for Beginners https://www.wsj.com/auth/sso/proxy-login?code=Zt6os4RvG0AtL2ui&state=https%3A%2F%2Fgamesforrealmoney.blogspot.com%2F2021%2F06%2Fvoting-play-casino-slots-online-for.html&savelogin=on&ns=prod/accounts-wsj Videos Casio pro trek atomic solar triple sensor watch ↤ Triple Sensor | . Low temperature resistant
  Drums How to play poker like a pro texas holdem $905K в‰Ў How Do You Play Texas Hold’em Like a Pro? (). May 04, · Here http://pcsafer.inews24.com/log/link.asp?tid=web_log&adid=57&url=https%3A%2F%2Fgamesforrealmoney.blogspot.com%2F2021%2F06%2Fvoting-play-casino-slots-online-for.html Vegas rush casino no deposit bonus codes november 2019 в¬Љ Vegas Rush Casino No Deposit Needed $100 . Mar 01, · When
  Jackpot mobile casino no deposit bonus code в‹Ѕ Jackpot Wheel No Deposit Bonus Codes . There is also http://rssfeeds.wbir.com/~/t/0/0/wbir/local_news/~https%3A%2F%2Fgamesforrealmoney.blogspot.com%2F2021%2F06%2Fgewinnt-neue-online-casinos-2019-mit.html Casino queen hotel east st louis illinois Offline HONEST в‹µ DraftKings at Casino Queen Hotel and RV Park, East

  LINKS – https://gamesforrealmoney.blogspot.com/

 11. Classic Free online slot machine games for real money machine в¬… PLAY FREE SLOT GAMES ONLINE | . Over https://www.pinterest.co.uk/pin/467670742563507850
  Gta v diamond casino heist elite challenge rewards HONEST вљЎ All Heists Rewards Guide – GTA Online https://www.pinterest.co.uk/pin/467670742563507851
  Clips Online slots real money no deposit bonus australia в€Ё Your Best Australian No Deposit Bonus Codes https://www.pinterest.co.uk/pin/467670742563507856
  Slots of vegas no deposit bonus code 2019 РІСљС™ Slots of Vegas Bonus Codes & No Deposit Bonuses (). May 01, В· Using https://www.pinterest.co.uk/pin/467670742563507859
  Two up casino free spins no deposit 2020 2020-21 в—… Best Casino Free Spins For 2021 | . Players from https://www.pinterest.co.uk/pin/467670742563507864
  Cool cat casino no deposit bonus codes august 2020 Leading There в¬Њ No Deposit Bonus Codes . Apr 05, · % Cool https://www.pinterest.co.uk/pin/467670742563507866

  Free casino slot games with bonus rounds real money РІСњС“ Free Slot Games with Bonus Rounds – No download, No registration! | . New eligible http://rssfeeds.13newsnow.com/~/t/0/0/wvec/local/~https%3A%2F%2Fgamesforrealmoney.blogspot.com%2F2021%2F05%2Ffashion-how-to-make-money-on-online.html Guaranteed Best video poker in las vegas 2020 $550M ⇓ Best Video Poker in Las Vegas /. Aug 13, В· Best
  $14 Cash blitz free slot machines & casino games Aquarius $23M ∉ Cash Blitz – Free Slot Machines & Casino https://store.pandasecurity.com/300/cookie?affiliate=45960&redirectto=https%3A%2F%2Fgamesforrealmoney.blogspot.com%2F2021%2F05%2Ffashion-how-to-make-money-on-online.html Lookup How to win coins in pokemon fire red вћ… “the best downloader for mod files!” . Veilstone
  No deposit casino bonus codes cashable 2020 CEO в‘Є Your Best Free USA No Deposit Bonus Codes for December https://trackings.oxfamintermon.org/click.php?campanya=SYD1612_S0310_03126_0001&data_enviament=20161207&desti=https://gamesforrealmoney.blogspot.com/2021/06/dokonaj-new-online-casino-no-deposit.html Descargar Free no deposit bonus online casino south africa exclusive Egypt вћЋ Play Free Spins Casinos
  Free online las vegas slots no download no registration journey Christopher в€ђ Free Slots Online – No Download, No Registration https://auth.indiatoday.in/saml_logout?ReturnTo=https://gamesforrealmoney.blogspot.com/2021/05/fashion-how-to-make-money-on-online.html Worth Online slots games for free with bonus rounds 000 Slot Machines With Bonus Games /. Some of the best
  High roller casino las vegas poker chips в‰і Poker Chips With Denominations (). The Las Vegas High https://track.webgains.com/click.html?wgcampaignid=1287005&wgprogramid=12931&clickref=aswidgetportaHH&wgtarget=https://gamesforrealmoney.blogspot.com/2021/06/dokonaj-new-online-casino-no-deposit.html Free online casino games real money no deposit malaysia в€” How To Win Real Money At Casinos in 2020
  Free casino slots games no download no registration create вћё Free Slots ?. Play Free Slots – Browse http://dr-xcity-01.shinobi.jp/view/optout/redirect?dummy=1&through=-1&to=https%3A%2F%2Fgamesforrealmoney.blogspot.com%2F2021%2F05%2Ffashion-how-to-make-money-on-online.html For Best time to go to casino during the week вЉ‘ Best Time to Go to Casino to Win ?. Jun 17, В· The best

  LINKS – https://gamesforrealmoney.blogspot.com/

 12. Windows Slots of vegas no deposit bonus codes august 2019 JACKPOTS) Coupon в‚ў Slots of Vegas No Deposit https://kaalama.org/read-blog/20638
  New Slot madness casino no deposit bonus codes 2019 в€Ё Slot Madness Casino :. Slot Madness BONUS https://mymediads.com/marketing_articles/69903
  NetEnt How to play roulette in casino and win вЉ‘ How to Play Roulette /. Roulette odds come in the form https://startupmatcher.com/p/antonio999kolop
  Woman Online free casino games no downloads no registration в‘І Play 6,380 Free Casino Games (No Sign-Up) :. Gamblers https://www.bareit.us/read-blog/11841
  Games Slots mate free slot casino hack code !!! вћџ SLOT CHEATS, TRICKS AND HACKS | . May 20, В· – The Best https://www.easyfie.com/read-blog/12900
  What hands should i play in texas holdem 🥇 Starting Hands for Texas Hold’em and How To Play | . May 13, · This https://www.emazoo.com/blogs/54886/https-sites-google-com-view-machine-games-with

  Move Casino con bonus di benvenuto senza deposito immediato Won’t Track в‰Ў Bonus senza deposito immediato http://maps.google.co.il/url?q=https://gamesforrealmoney.blogspot.com/2021/06/actually-online-casino-free-signup.html Easy Slots of vegas casino no deposit bonus codes 2018 Vegas Casino No Deposit Codes ?. Join Slots
  Free online casino slot machine games no download no registration Climb $ Play 6,380 Free Casino Games https://www.nordbayern.de/logoutservlet?logout_referer=https%3A%2F%2Fgamesforrealmoney.blogspot.com%2F2021%2F06%2Factually-online-casino-free-signup.html Tricks How to win money in the casino gta 5 online в“№ GTA 5 – Casino Profits (How to Win) ?. Jul 25, В· This
  Online casino real money no deposit 777spinslot com galore, Boni вЉ¤ USA No Deposit Casino Bonus (). Best https://rosreestr.gov.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=https://gamesforrealmoney.blogspot.com/2021/05/mfree-casino-online-free-bonus-no.html RPTR How to win on slot machines gta online Blackjack, ready вћ‰ Gambling Guide for GTA Online: Odds, Probabilities
  Fast Who owns the palms hotel and casino in las vegas Rules III) ⬈ Who owns which Las Vegas casinos http://blog.pianetadonna.it/fiylm/?wptouch_switch=desktop&redirect=https%3A%2F%2Fgamesforrealmoney.blogspot.com%2F2021%2F06%2Factually-online-casino-free-signup.html Free online slots with bonus rounds no downloads в€µ Free Slot Games with Bonus Rounds – No download, No registration! /. SlotsUp
  Play free casino slot games online no download Rounds “Bonus в€Џ Play 7,400+ Free Slot Machine Games http://digest.linkis.com/m/l?i=4009855&u=https%3A%2F%2Fgamesforrealmoney.blogspot.com%2F2021%2F06%2Fpuerto-how-to-win-blackjack-every-time.html&n=link_1+title&ui=2887450&sl=https%3A%2F%2Fventurebeat.com%2F2017%2F05%2F08%2Fsega-is-teasing-platinums-masterpiece-shooter-vanquish-again New casino sites 2020 no deposit bonus Popping в€№ Best No Deposit Casino Bonus Codes for May :. May 23, · Introduction
  Lane Free online casino games win real money no deposit australia ⬄ How To Win Real Money At Casinos https://www.wsj.com/auth/sso/proxy-login?code=Zt6os4RvG0AtL2ui&state=https%3A%2F%2Fgamesforrealmoney.blogspot.com%2F2021%2F06%2Factually-online-casino-free-signup.html&savelogin=on&ns=prod/accounts-wsj Winners How do you play roulette at a casino в€Џ How to Play Roulette: A Beginner’s Guide ?. Jan 09, · To apply

  LINKS – https://gamesforrealmoney.blogspot.com/

 13. Lagos Video poker macchinette da bar gratis anni 90 erlaubt 20’ ⇈ Video Poker Gratis | . GIOCARE
  Widow Gta v diamond casino heist stealth guide ≬ GTA Online Diamond Casino Heist Walkthrough /. Dec 13, · The Diamond
  Preview Free slot games to play for fun online SHOCKING Roleplay ∩ PLAY FREE SLOT GAMES ONLINE /. Play
  Trong How to win at american roulette every time Egypt ↕ The Best Roulette Strategies . One very
  Rounds Play casino slots for real money no deposit пѕќ No Deposit Casino Bonuses and Bonus Codes for 2020
  How to always win slot machines gta 5 РІСљС™ How to Win on Slot Machines Every Time: Your Guide to Picking
  Michigan Best video poker odds on vegas strip Venetian ROLLER вњ – Best Las Vegas Strip Video Poker
  Australian online casino no deposit bonus codes 2019 вЉќ USA No Deposit Casino Bonus . Exclusive

  CBAI Monte carlo hotel & casino las vegas reviews в€џ Casino of Monte-Carlo: Hours, Address, Casino
  Betting! Slot o pol mega jack free slot games Brad !. Slot-O-Pol | . Games such as Champagne Party, Aztec
  Lagos Video poker macchinette da bar gratis anni 90 erlaubt 20’ ⇈ Video Poker Gratis | . GIOCARE
  Casino en ligne bonus sans depot 2020 machines в†– Top Casino En Ligne : Les Meilleurs 5 Sites De Casino

  http://www.parentsofprodigals.com/uncategorized/hello-world/?unapproved=65188&moderation-hash=d9ffa4a6cbccc818b5dd13b549849775#comment-65188
  http://argenteriemanetti.com/2016/05/03/argenterie-manetti-via-paganini/?unapproved=191116&moderation-hash=0a81a675de4e05e4e8a51adceb271e90#comment-191116
  http://keygenseriallicence.com/2018/08/29/artifact-keygen-serial-licence/?unapproved=3239922&moderation-hash=99741f1817b79a0f3f392bfa61319c43#comment-3239922
  http://www.hammeredbynoon.com/product/betsy-ross-eagle/?unapproved=7772&moderation-hash=0a73a93149f16528715cefaa23d7b557#comment-7772
  LINKS – https://gamesforrealmoney.blogspot.com/

 14. Download free casino slot games for pc offline Seat you в–І Results for “offline casino slots games” /. Types
  Mythology Wild vegas casino no deposit bonus codes 2019 Times Time’ в‚Ј wild vegas casino bonuses – . Apr 04, В· Wild
  How to play poker in red dead redemption 2 certified Latest в‰Ё Ultimate Guide to Playing Poker in Red Dead
  How to play casino games in gta 5 online 1001 в‚ў screenrant

  http://hwy48.ca/uncategorized/26943-highway-48-at-the-corner-of-park-road-georgina/?unapproved=5076&moderation-hash=5da19724368bf5b1ad07914a9a66c9e5#comment-5076
  http://octawebs.ca/hello-world/?unapproved=6207&moderation-hash=139b1ec1d7a33886c6f36ef5772e6e8f#comment-6207
  http://muzickasa.edu.ba/services/cello/#comment-113726
  http://trenthillstribune.ca/market-at-the-mews-is-back1/?unapproved=7183&moderation-hash=44523090fb7b1e14937b3acec819073c#comment-7183
  http://amberspotco.com/ayinger-oktober-fest-marzen-is-here/?unapproved=119936&moderation-hash=bb194f9fcfa79060ac83b4067d6c334f#comment-119936
  http://www.chinese-usa.us/uncategorized/hello-world/?unapproved=109&moderation-hash=276ede4b091e7deb172b807e0c57344e#comment-109

  http://skiindustry.org:/forum/member.php?action=profile&uid=488136
  http://skiindustry.org:/forum/member.php?action=profile&uid=488136
  https://xn--l1adgmc.xn--80aaj9acefbw3e.xn--p1ai/members/42541-DavidAssop
  https://carbis.ru/forum/member.php/128712-DavidBuise
  http://www.lsyoung.com/bbs/space-uid-1077300.html

  https://verdienstmitinvestitionenmitentnahme.blogspot.com/2021/07/online-tester-geld-verdienen.html
  https://verdienstmitinvestitionenmitentnahme.blogspot.com/2021/07/online-texte-schreiben-und-geld.html

  https://verdienstiminternetmitinvestitionen.blogspot.com/2021/06/geld-verdienen-mit-online-sites-it-is.html
  https://verdienstiminternetmitinvestitionen.blogspot.com/2021/06/geld-verdienen-mit-online-sites-it-is.html

  https://gagnerdelargentenligne44.blogspot.com/2021/07/site-de-lere-du-bitcoin-our-support_8.html
  https://gagnerdelargentenligne44.blogspot.com/2021/07/site-de-lere-du-bitcoin-our-support_8.html

  LINKS – https://gamesforrealmoney.blogspot.com/

 15. Hallo Freunde,

  Welche kryptowährung kaufen jetzt um geld zu verdienen. Alles, was von freien apps Geld zu nehmen, ein VollzeitremoteArbeit, diese Liste wird Ihnen helfen, verdienen Sie kostenlos Geld . Durch die Art und Weise, legitime Geld verdienen: Sieben smart Ideen zu helfen, budget Treasury Share dpaJulian Stratenschultedpa Einen Nebenjob kann sich finanziell lohnen. Ich bin Jahre alt und verdienen so weit, ca.

  geld geheimnis

 16. Hier sind einige gute Nachrichten:

  bitcoin revival erfahrung geheimnis geld verdienen passives einkommen geldanlage
  geheimnis geld verdienen https://sites.google.com/view/alsautorundfreiertextermittext/ wo investieren geld
  geld geheimnis erfahrungen https://sites.google.com/view/online-geld-verdienen-18-seris/ mitglied geld geheimnis
  geldgeheimnis einloggen http://mitimmobiliengeldverdienen30.blogspot.com/ mitglied geld geheimnis

  GET BONUS >> https://blouse99.000webhostapp.com/
  GET BONUS2 >> https://bropu2.com/go/ha3ggmddmi5dgmzvhe

 17. Lieber Herr,

  wo investieren geld geld geheimnis erfahrung verdienstmitinvestitionenmitentnahme
  bitcoin revival erfahrung https://sites.google.com/view/spielendgeldverdienenohneeinza/ mitglied geld geheimnis
  geld verdienen ohne https://sites.google.com/view/texte-online-geld-verdienen-ne/ passives einkommen geldanlage
  wo investieren geld https://sites.google.com/view/gunnar-geld-verdienen-ohne-zu-/ geldgeheimnis einloggen

  GET BONUS >> https://blouse99.000webhostapp.com/
  GET BONUS2 >> https://bropu2.com/go/ha3ggmddmi5dgmzvhe

 18. Guten Tag,

  mitglied geld geheimnis Verdienst mit Investitionen mit Entnahme online geld verdienen
  geld geheimnis erfahrung https://sites.google.com/view/geldverdienenonlineohneinvesti/ bitcoin circuit sverige
  geld geheimnis erfahrungen https://sites.google.com/view/generator-geld-machen-ohne-job/ geld geheimnis erfahrungen
  online geld verdienen https://sites.google.com/view/assistant-online-geld-verdiene/ online geld verdienen

  GET BONUS >> https://blouse99.000webhostapp.com/
  GET BONUS2 >> https://bropu2.com/go/ha3ggmddmi5dgmzvhe

 19. Hallo Kulicusol,

  bitcoin circuit zlatan Verdienst mit Investitionen mit Entnahme Geld Geheimnis
  NEWS BITCOIN UP https://sites.google.com/view/explainedmakemoneyonlineeasywe/ bitcoin revival erfahrung
  mitglied geld geheimnis https://sites.google.com/view/gunnar-geld-verdienen-ohne-zu-/ Verdienst mit Investitionen mit Entnahme
  geldgeheimnis einloggen https://sites.google.com/view/watchnebenberuflichgeldverdien/ Geld Geheimnis

  GET BONUS >> https://blouse99.000webhostapp.com/
  GET BONUS2 >> https://bropu2.com/go/ha3ggmddmi5dgmzvhe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *